Nepalaka Janata Nepali Lok Patriotic MP3 Song with Lyrics

Posted by Unknown on Friday, December 26, 2014 | 0 comments


Patriotic Folk Song
Janata Ko Aanshu Ko Dhara Le
Album - Loktantara Ko Kopila Laayo
Singer - Bima Kumari Dura
Lyrics/Music - Bhagawan Bhandari
Audio/video - Bindabasini Music 01-4102764 / 65 /67
Log on to www.bindabasinimusic.com

Player:

Right Click Here & Save Link As to Download
File Name: Nepalaka Janata

File Size: 21.3 MB

Lyrics of this song.............!
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

netaharu kosis garlan jhukyauna bhani
nepalako itihas [hamro sakshi chha ni]-2
itihasma dherai patak dhoka khayaka chhau
aba tesai chhodne chhainau [kasam khayaka chhau]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

ek saya char barsasamma rana sasan chalyo
janatakai aandolanle [sat salma dhalyo]-2
janatako samu soshan jhuknai pardo raixa
satta chhodi parkhal bhitra [luknai pardo raixa]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

tyo bela ni khojeka hun dherai jal bunna
janatako shakti samu [kasaiko jeet hunna]-2
atyacharko biruddhama janta haru jage
janatako sagar dekhi [rana haru bhage]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

sadakbatai janatale aafno haka khoje
desko sasan chaluna [tribhuwan lai roje]-2
sambidhan sabha garne sahamati bhayo
desko sasan chalune bhar [unkai kadhma gayo]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

tyo bela ni janata le thulai dhoka khaya
sabai janata bhuli diya [jaba gaddi paya]-2
mathi mathi pugna thale unkai santan sakha
janatako chanalai [milkaidiya pakha]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

tala huda ramro bolthe mathi gaya fule
sambidhan sabha garne [kura sabai bhule]-2
tyo bela ni rajnitima lagyo sahrai khot
nepaliko chahanama [paryo thulo chot]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

dasa barsa bahudaliya bewastha ni dhalyo
satra salma janta mathi [feri bajra hanyo]-2
rajale nai nirankush kadam chalidiya
panchat lade ani [sansad falidiya]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

feri pani tanashahi sasan chalna thalyo
nepali chhatibhitra [aago balna thalyo]-2
je gare ni thikka hajur bhannai parne bhayo
biruddhha bolyo ki ta [manxe marne bhayo]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

nirankusta daman sosan khapna gahro vayo
sara deska nagarik [sachet hudai gayo]-2
chhattis salma janta feri sadakama jhare
nirankusko biruddhama [aandolan gare]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

tyo bela ni jantale latthi goli sahyo
bahudalko mag rakhi [julus haru bhayo]-2
janamat sangrahama sahamati bhayo
janatale dhadhaliko [bajrapata sahyo]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

chhattisma ni janatale thulai dhoka khayo
tei nirankush sasanale [nirantarta payo]-2
feri janta urli aayo chhayalis salma
tyo bela ta nirankuslai [pari chhade jalma]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

sabai janta sadakama urliyaka thiya
katile ta desko lagi [jyankai baji diya]-2
janatako damanale safalata payo
chhayalismai nepalma [bahudala aayo]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

feri pani nepalama sukha shanti bhayana
jo-jo pugyo kurchi mathi [usle garyo chayana]-2
kurchi pauna ek aapasmai bhayo khichatani
hami sable basnu paryo [unkai kura mani]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

anthaunnama jaba bhayo darbar hatyakanda
darbarbhitrai hun thalyo [rajya anshabanda]-2
janta mathi jabarjasti pratigaman lade
falaswarup janataharu [sadakama aaye]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

janatakai balle feri nirankushata dhalyo
samantako bastibhitra [hallikhalli chalyo]-2
ajhai pani baki chha hai nirankushko gandha
aaba pakkai garnu parxa [teslai falne dhanda]-2
samantale paudainan bato janataka aashuka dharale
itihas paltai herxan nepalka janata sarale-2

Lyrics Collected by:

0 comments for "Nepalaka Janata Nepali Lok Patriotic MP3 Song with Lyrics"

Leave a reply

If you like this page, don't forget to like my Facebook page.

Contact Me

Dil Bahadur KC
Tel: +977 9809823516
+977 9845139352
E-mail: info@dilbahadurkc.com.np
Website: www.dilbahadurkc.com.np
Facebook: www.facebook.com/kc.rijan

Recently Uploaded Songs

Sponsor